Raadsvergadering

Op 22 augustus vergadert de Raad voor de Jaarverslaggeving, belangrijke bespreekpunten zijn: