Vaktechnische staf

Op 27 augustus vergadert de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving, belangrijke bespreekpunten zijn: