Vaktechnische staf

Op 25 juni vergadert de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving, belangrijke bespreekpunten zijn: