Vaktechnische staf

Op 22 oktober vergadert de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving, belangrijke bespreekpunten zijn: