Vaktechnische staf

Op 19 november vergadert de vaktechnische staf van de Raad voor de Jaarverslaggeving, belangrijke bespreekpunten zijn: