Voorstellen duurzaamheidsstandaarden van de ISSB

In het voorjaar van 2022 zullen zowel EFRAG als de International Sustainability Standards Board (ISSB) hun eerste voorstellen voor nieuwe duurzaamheidsstandaarden presenteren.

Op 31 maart 2022 publiceerde de ISSB, de aan de IASB gelieerde organisatie die verantwoordelijk is voor het vervaardigen van de IFRS standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving, haar eerste Exposure Drafts voor IFRS S1 en IFRS S2. De commentaarperiode voor deze ED's loopt tot en met 29 juli 2022.
De RJ-werkgroep Duurzaamheidsverslaggeving zal Exposure Drafts bekijken en bespreken, waarna er uit naam van de RJ een commentaarbrief zal worden opgesteld.

Hieronder vindt u de links naar de twee Exposure Drafts, plus een aantal aanvullende documenten. Ook geeft Emmanuel Faber, de voorzitter van de ISSB, in een video een korte toelichting bij de publicaties.

IFRS-voorzitter Emmanuel Faber introduceert de nieuwe IFRS Sustainability Disclosure Standards: