Voorstellen duurzaamheidsstandaarden van EFRAG

In het voorjaar van 2022 hebben zowel EFRAG als de International Sustainability Standards Board (ISSB) hun eerste voorstellen voor nieuwe duurzaamheidsstandaarden gepresenteerd.

Eind april heeft EFRAG haar eerste voorstellen voor Europese standaarden Duurzaamheidsverslaggeving (European Sustainability Reporting Standards - ESRS) gepubliceerd. U kunt de betreffende Exposure Drafts hieronder downloaden en bekijken. De commentaarperiode voor deze ED's liep tot 8 augustus. Het persbericht behorende bij deze publicaties leest u hier op de website van EFRAG, net als de covernote. De RJ heeft onlangs, zowel via een online survey als via een commentaarbrief, gereageerd op deze voorstellen. De links naar de surveys en commentaarbrief vindt u hieronder.

Als voorbereiding op de Exposure Drafts heeft EFRAG een groot aantal  working papers uitgebracht. U kunt de working papers via de links hieronder bekijken op de website van EFRAG. In het schema daaronder ziet u welke standaarden EFRAG voornemens is in totaal te publiceren.

 

Link naar de ingevulde online surveys van EFRAG:

EFRAG Exposure Drafts ESRS

EFRAG Working papers

Due Process Procedures

Overzicht standaarden EFRAG.jpg In dit overzicht is te zien welke duurzaamheidsstandaarden EFRAG van plan is te publiceren.